Brošura

iscp

BROŠURA

Menadžer kao emocionalni kouč okuplja i motiviše tim oko zajedničkih ciljeva i ulaže u najvredniji resurs svake organizacije - razvoj ljudskih potencijala. To je lider koji želi da osposobi pojedinca i kolektiv za veću produktivnost i spremnost na analizu problema i okoline. Stimuliše članove tima da savladaju otpor prema promeni, susretnu se sa izazovima i zajedno pronađu najbolje rešenje.

Program kursa:

Ukupno 48 sati predavanja, diskusionih (interaktivnih) radionica, praktične obuke i evaluacije raspoređenih u 3 bloka.

Prvi blok

Upoznavanje sa osnovnim pretpostavkama emocionalnog koučinga: uočavanje, imenovanje i razumevanje emocija.
Usmeravanje emocija primenom racionalno emocionalno bihejvioralnih tehnika (REBT),
Uvežbavanje praktičnih zadataka kroz interaktivan i timski rad.

Drugi blok

Upoznavanje sа uzrocimа stresa i konflikata.
Ovladavanje veštinama i tehnikama prevenirаnjа, suočаvаnjа i uspešnog rаzrešаvаnjа stresnih i konfliktnih situacija.

Treći blok

Razvijanje komunikacijskih veština i tehnika od značaja za radno okruženje.
Asertivno ponašanje, asertivno upućivanje i primanje kritike.
Savladavanje blokirajuće treme u javnom nastupu.

Završetak kursa

Evaluacija od strane učesnika - procena stepena napretka, održivosti i trajnosti naučenog kao i relevantnosti stečenog znanja u poslovnom okruženju.
Mogućnost dvomesečnih konsultacija putem mejla sa voditeljima treninga.
Individualne konsultacije za učesnike kursa (prema potrebi).

Uslovi za dobijanje sertifikata

Sertifikat „Menadžer kao emocionalni kouč“, priznat od vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing psihologije (ISCP), dobijaju oni polaznici koji uspešno završe sva tri bloka predavanja i praktične obuke.

Ciljevi obuke

Osnovni cilj je razumevanje uticaja emocija na zdravlje i lični i profesionalni razvoj pojedinaca u cilju stvaranja povoljnog emocionalnog okruženja i lične, profesionalne i kreativne slobode.
Uočavanje, imenovanje, razumevanje i upravljanje emocijama kod sebe i drugih ljudi.
Korišćenje naučnih i psihoterapijskih znanja primenom modifikovanih tehnika iz REBT-a (racionalno emocionalno bihejvioralna terapija).
Razvijanje emocionalnih veština u cilju prevladavanja stresa i konflikata na poslu. Prevladavanje blokirajuće treme u poslovnoj komunikaciji i javnom govoru.
Asertivno zauzimanje za svoju poziciju u komunikaciji.
Prihvatanje razlika u stavovima, razvoj tolerancije i razumevanja u individualnom i timskom radu.

Primena stečenog znanja

Primenom multidisciplinarnih tehnika koje pokrivaju široko polje problema u međuljudskim odnosima i timskom radu, pre svega koučing psihologije (konstruktivistički pristup) i REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) kao i tehnika asertivnosti, tehnika prevazilaženja stresnih uslova na radu, tehnika za rešavanje konflikata, prevazilaženja treme u javnom nastupu i brojnih drugih tehnika uz kreativno razmišljanje i samostalno odlučivanje, učesnici neposredno utiču na poboljšanje rezultata na radnom mestu i povećanje zadovoljstva u privatnom životu.

Po završetku kursa očekivani rezultati su:

  • Podizanje kvaliteta u profesionalnom ambijentu i unapređenje ličnog emocionalnog zdravlja
  • Poboljšanje komunikacije
  • Zdraviji međuljudski odnosi
  • Prihvatanje inovacija, efikasna obrada informacija i bolja funkcionalnost pojedinca