O nama - Osnivači centra

doc dr Gordana Nikić

Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, REBT psihoterapeut i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

Završila je četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka.

Aktivno radi kao predavač, psihoterapeut i trener u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema kod zdravih ljudi.

Takođe vodi programe obuka HR profesionalce, menadžere, tim lidera, konsultanata i profesionalaca zainteresovanih za unapređenje emocionalnih kompetencija.

Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o emocionalnoj inteligenciji, liderstvu, poslovnoj komunikaciji, timskom radu i osobinama ličnosti menadžera i zaposlenih.


dipl. ma Tatjana Pantelić

Diplomirala i završila master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Završila četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije – REBT, pri Institutu Albert Elis iz Njujorka.

Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavnom psihoterapijskom radu sa odraslima, adolescentima i decom. Aktivno se bavi edukacijom i psihoterapijom u cilju ličnog rasta i razvoja, prevencije i unapređenja mentalnog zdravlja .

Voditelj radionica iz oblasti: racionalnog mišljenja, emocija, komunikacije (veštine rešavanja konflikata, asertivnost), sticanja i jačanja samopouzdanja, razvoja ličnih veština – Soft skills, prevazilaženja odlaganja obaveza i zadataka , upravljanja vremenom , prevladavanja stresa i prevencije sindroma sagorevanja.

Predavala na Fakultetu za medije i komunikacije na predmetima: Osnove psihologije sa psihologijom ličnosti, Veštine rešavanja konflikata, Socijalni rad i mentalno zdravlje, Komunikacija i akcija: interakcije i intervencije u socijalnom radu (2012-2014).

Autor, urednik i voditelj edukativne emisije “Šta sad?”, na novosadskoj “RTV Panonija” (2005-2009). Emisija se bavila psihosocijalnim temama i rešavanjem svakodnevnih problema, svakog petka, uživo, uz uključenja gledalaca (više od 200 emisija). Voditelj jutarnjeg programa i prezenter vesti (2004-2009).