Poslovni koučing

Upoznavanje sa koučingom


Učesnice i učesnici će nakon ovog kursa znati da prepoznaju kontekst koučing psihologije u poslovanju, da razumeju primenu koučinga u koorporativnom svetu, podelu uloga u koučing procesu i da razlikiju koučing profesiju od sličnih.

Koučing predstavlja proces učenja, razvoja i unapređivanja postignuća ( Parsloe&Wray, 2000;Whitmore, 1996). Ciljevi koučinga odnose se na to kako pomoći klijentu da se promeni (odvesti ga od jedne tačke do druge), kako da klijent prevaziđe prepereke i poboljša svoja postignuća i na koji način je uz pomoć koučinga moguće pomoći organizaciji da se razvije radeći sa zaposlenima unutar iste.

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, praktične vežbe, role play…

Teme:

 • Objašnjenje pojma
 • Ciljevi koučinga
 • Kratak istorijat koučinga
 • Vrste koučinga
 • Poređenje sa srodnim profesijama
 • Biznis koučing
 • Podela uloga u koučing procesu
 • Formiranje

Veštine i tehnike koučinga


Za vreme ovog treninga učesnice i učesnici će imati priliku da se upoznaju sa nekoliko različitih veština i tehnika u koučingu, da uoče razlike između njih, ali i da nauče kako da ih primenjuju u svom poslovnom okruženju . Metodologija tokom rada zasniva se na radu sa realnim ljudima i problemima. Kroz analizu ličnih vrednosti, ograničavajućih uverenja, životnih izbora, učesnice i učesnici kursa imaće mogućnost da unaprede lične veštine i komunikaciju u poslovanju, ali i da brže i lakše prepoznaju i reše problem, konflikte na poslu, i pospeše ličnu produktivnost i članova svoga tima u poslovanju.

Teme:

 • Upoznavanje sa osnovnim veštinama u koučingu
 • Praktična primena veština u koučingu- vežba (role play)
 • Mapiranje koučing procesa
 • 4D model promene
 • Upoznavanje sa osnovnim tehnikama u koučingu
 • Praktična primena tehnika u koučingu- vežba (role play)

Strategije prepoznavanja i rešavanja profesionalnih problema


Po završetku ovog seminara učesnici će moći da razumeju i jasno prepoznaju razlike između toga šta Koučing kultura jeste i na koji način ona može postati deo poslovne strategije njihove firme. Ukoliko se usvoji koučing kao stil upravljanja i timskog rada, veoma je važno da se uvaže indikatori Koučing kulture koji se odnose na: preuzimanje lične odgovornosti za akcije, otvorena komunikacija ( čak i o teškim temama), da zaposleni očekuju koučing od svojih nadređenih i da na strateškom nivou firme postoji opredeljenje da se organizacioni razvoj odvija kroz razvoj zaposlenih.

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija ,objašnjenja i studije slučaja. Oslanja se na praktična i teorijska znanja iz oblasti poslovnog koučinga.

Teme:

 • Šta su/nisu elementi Koučing kulture
 • Didaktički pristup Koučing kulturi
 • Uvezivanje Koučing Kulture u poslovnu strategiju firme
 • Razvoj Koučing kulture u organizaciji
 • Studija slučaja: organizacioni koučing