Strateško planiranje

Alati u strateškom planiranju


Strateško planiranje je proces kojim se odlikuju – i na tržištu izdvajaju - stabilne i uspešne organizacije. Kvalitetan strateški plan prikazuje održive i merljive ciljeve kroz konkretne, usklađene i svrsishodne aktivnosti svih zaposlenih.

Kompetencije strateškog planiranja počivaju na kritičkom pristupu ciljevima i resursima, kao i na tehnikama analize konteksta i rešavanja problema. Trening izdvaja najefikasnije alate i tehnike u procesu strateškog planiranja, argumentuje njihov značaj i unapređuje njihovu primenu.

Trening je interaktivan i prilagođen realnom poslovnom okruženju. Polaznici su angažovani na studijama slučajeva kroz praktičnu primenu alata. Svim vežbama i studijama slučaja pristupa se iz perspektive realnog upotrebnog scenarija u strateškom planiranju, uz osnovna teorijska uporišta.

Polaznicima je omogućeno da u vežbanjima koriste i slučajeve iz svoje prakse.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen menadžerima čije nadležnosti obuhvataju planiranje, implementaciju i donošenje strateških odluka. Jednako je značajan za menadžere odgovorne za realizaciju poslovne strategije.

Cilj treninga:

Razvijanje i unapređenje veština izbora i primene alata i tehnika u procesu strateškog planiranja.

Teme:

 1. Primena strategije u modelovanju budućnosti organizacije
 2. Analiza trenutnog stanja organizacije i okruženja: Gde smo sada?
  1. Analiza zainteresovanih strana, saradnika i konkurencije
  2. Primena analitičkih alata i instrumenata
   1. SWOT
   2. PESTEL
   3. BCG matrica
   4. Porterov model pet sila
   5. Šest šešira za razmišljanje
 3. Uspostavljanje i formulisanje strateških ciljeva
  1. SMART matrica
  2. Drvo problema i drvo ciljeva
  3. Ishikawa dijagram
 4. Implementacija strategije – operaciono planiranje
  1. Definisanje kratkoročnih ciljeva i zadataka
  2. Kreiranje gantograma i scenarija
 5. Pozitivne prakse

Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume ulogu strateškog planiranje u sticanju kompetitivne prednosti na tržištu i unapređenju poslovnih rezultata;
 • prepozna i adekvatno iskoristi uticaj internih i eksternih faktora na rezultate poslovanja;
 • uspešno primeni ključne analitičke alate i instrumente u planiranju, odlučivanju i rešavanju problema;
 • prepozna i primeni najefikasniji pristup za implementaciju strateškog plana.

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović Diplomirani master komunikolog uža oblast: Poslovne komunikacije

Asistentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka predmeta Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu.

Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere.

Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata.

Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Implementacija strategije i kontrola rezultata


Strateško planiranje je proces kojim se odlikuju – i na tržištu izdvajaju - stabilne i uspešne organizacije. Implementacija plana i praćenje rezultata su finalne faze u strateškom planiranju u kojoj se operacionalizuju i angažuju raspoloživi resursi u cilju ostvarivanja maksimalnih performansi organizacije.

Trening je interaktivan i prilagođen realnom poslovnom okruženju. Polaznici su angažovani na studijama slučajeva, kao i na praktičnim vežbanjima. Sve vežbe i studije slučaja objašnjene su kako kroz teorijsku osnovu, tako i iz perspektive realnog upotrebnog scenarija u poslovanju.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen onima čije nadležnosti obuhvataju planiranje, implementaciju i donošenje odluka. Posebno je značajan za menadžere, kontrolore i zaposlene koji neposredno realizuju poslovnu strategiju.

Cilj treninga:

Razvijanje kompetencija za definisanje i primenu savremenih modela inplementacije strategije i kontrolu rezultata poslovanju.

Teme:

 1. Uvod
  1. Strateški pravci i modeli
  2. Akteri u procesu implementacije strategije
 2. Definisanje ključnih pokazatelja uspeha
  1. Postavljanje KPU
  2. Vizualizacija KPU
 3. Modeli praćenja napretka i merenja ishoda
  1. IGC model
  2. PERT model
  3. CPA model

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • prepozna i angažuje aktere u implementaciji strategije;
 • prepozna i primeni najefikasniji pristup za implementaciju strateškog plana;
 • primeni ključne analitičke alate i instrumente u praćenju napretka.

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović Diplomirani master komunikolog uža oblast: Poslovne komunikacije

Asistentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka predmeta Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu.

Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere.

Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata.

Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.

Strateško usmerenje: Gde smo i kuda idemo?


Strateško planiranje je proces kojim se odlikuju – i na tržištu izdvajaju - stabilne i uspešne organizacije. Kompetencije strateškog usmerenja obuhvataju sposobnost formulisanja i poslovne strategije, sa polazištem u misiji, viziji i vrednostima organizacije, i kritičkom analizom aktera i okruženja kao fazom definisanja okvira za strateški plan. Ove kompetencije počivaju na kritičkom pristupu ciljevima i resursima, kao i na tehnikama analize konteksta i rešavanja problema.

Trening je interaktivan i prilagođen realnom poslovnom okruženju. Polaznici su angažovani na studijama slučajeva, kao i na praktičnim vežbanjima. Sve vežbe i studije slučaja objašnjene su kako kroz teorijsku osnovu, tako i iz perspektive realnog upotrebnog scenarija u poslovanju.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen onima čije nadležnosti obuhvataju planiranje, implementaciju i donošenje odluka. Posebno je značajan za menadžere, kontrolore i zaposlene koji neposredno realizuju poslovnu strategiju.

Cilj treninga:

Razvijanje kompetencija za definisanje i angažovanje ključnih faktora u procesu strateškog planiranja.

Teme:

 1. Uvod
  1. Definisanje strategije
  2. Primena strategije u modelovanju budućnosti organizacije
  3. Analiza dobiti i rizika u procesu strateškog planiranja
 2. Priprema za strateško planiranje
  1. Planiranje planiranja
  2. Identifikovanje zainteresovanih strana
  3. Važnost uključenosti zainteresovanih strana u proces strateškog planiranja
 3. Analiza trenutnog stanja organizacije i okruženja: Gde smo sada?
  1. Analiza zainteresovanih strana
  2. Analiza saradnika i konkurencije
  3. Primena analitičkih alata i instrumenata
   1. SWOT
   2. PESTEL
   3. BCG matrica
   4. Porterov model pet sila

Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • razume ulogu strateškog planiranje u sticanju kompetitivne prednosti na tržištu i unapređenju poslovnih rezultata;
 • prepozna uticaj internih i eksternih faktora na rezultate poslovanja;
 • primeni ključne analitičke alate i instrumente u postavljanju ciljeva i rešavanju problema.

Radna biografija predavača:

Marijana Jovanović Diplomirani master komunikolog uža oblast: Poslovne komunikacije

Asistentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu

Aktivna na poslovima koordinacije raznorodnih delatnosti u oblasti visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Definiše i implementira nove modele i procese u poslovanju, razvija strategije unapređenja interne komunikacije, upravlja promenama, uspostavlja baze podataka. Izrazito posvećena praćenju rezultata i izveštavanju.

Autorka predmeta Poslovne komunikacije na matičnom fakultetu.

Angažovana kao konsultantkinja iz oblasti poslovnih komunikacija u organizacijama civilnog sektora posvećenim doživotnom učenju, i kao predavač na treninzima za trenere i lokalne lidere.

Napredne veštine strateškog planiranja i osmišljavanja projekata.

Konsultantkinja u startup projektima, inspirisana odvažnim idejama.